Målet vårt er at hver RAWBIKE skal være klimapositiv. Vi ønsker å gjøre mer enn å skape et nøytralt karbonavtrykk. I år kompenserer klimaet RAWBIKE for 18 tonn CO2. Penger som støtter et biomassekraftverk i Sri Balaji. Dette kraftverket konverterer landbruksavfall til grønn energi, som igjen reduserer utslippene med 29 000 tonn CO2 per år. Sri Balaji er sertifisert som både CDM og Gold Standard.

Samtidig hjelper vi vårt alpine landslag på deres ferd mot å bli et av verdens smarteste landslag. Vi hjelper dem slik at deres litt kortere turer kan gå på strøm og skje jevnt. Som en del av dette har vi utviklet et armbånd der full fortjeneste går til miljøarbeidet vårt. Du kan kjøpe det her

RAWBIKE Armbåndet
RAWBIKE Armband 449 00 kr249 00 kr