Kjøpsvilkår

Avtalevilkår Rawbike

Rawbike selger via internett til enkeltpersoner og selskaper. For salg og eksport tar vi betalt for fraktkostnader med mindre annet er avtalt. Vi forbeholder oss retten til eventuelle feil i vareinformasjonen og forbeholder oss retten til å endre priser uten forhåndsvarsel. Varer bestilles via www.rawbike.se med informasjonen som må spesifiseres i henhold til bestillingsskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet. Ufullstendig ordre, dvs. manglende informasjon, er ikke en godkjent ordre. Rawbike inngår bare avtaler med myndigheter som er 18 år.

Priser / fraktgebyr

Alle priser på nettstedet inkluderer merverdiavgift. Målet vårt er å holde prisene uendret i løpet av året. Vi forbeholder oss retten til å justere priser hvis valutakurser, importregler eller andre forhold endres. Vi forbeholder oss retten til sedvanlige kredittsjekker når du kjøper en faktura. I tilfelle en ikke godkjent kredittsjekk eller levering til en annen adresse enn adressebokadressen, sendes varen mot porto. I dette tilfellet er det en tilleggsavgift på SEK 450 (speditørsgebyr).

Levering

Når du bestiller lagervarer på hverdager, blir varen sendt fra vårt lager på tirsdager og torsdager og forventes å komme 2-4 virkedager senere. Leveringstider er forventede leveringstider, og vi garanterer ikke at varene vil ankomme innen det angitte antall arbeidsdager når uforutsette forsinkelser kan oppstå. Leveringsproblemer som vi vet om vil gi deg informasjon om så lenge du har oppgitt en e-postadresse der vi kan kontakte deg. I tilfelle omfattende forsinkelser som Rawbike kan påvirke, har kunden rett til å kansellere kjøpet. Eventuell forskuddsbetaling blir tilbakebetalt innen 30 dager i tilfelle forbrukeren kansellerer kjøpet på reell grunn. Full returrett gjelder for forbrukere (ikke bedriftskunder) innen fjorten dager etter leveringsdato, forutsatt at varen er i ny stand og pakket i sin komplette originalemballasje. Returadresse: Uppfinnargränd 5, 131 60 Nacka. Returkostnader betales av RAWBIKE hvis originalemballasjen forblir

Generelt

Garanterte innleveringer gjelder bare i det landet der kunden kjøpte varene, og bare for varer som er kjøpt av kunden til eget bruk.

Kvitterte

Innsendte garantier gjelder bare hvis kvitteringen er gyldig og hvis ordinær service har blitt utført minst en gang i året.

Angrerett

Angreretten gjelder private personer (ikke selskaper), og bare når varene blir returnert i hovedsak uendret tilstand innen 14 dager fra leveringsdatoen. Kunden har rett til å åpne emballasjen og undersøke produktet. Produktet må imidlertid pakkes på nytt med all originalemballasje. Kunden må ordne frakt til spesifisert returadresse. Eventuell forskuddsbetaling vil bli tilbakebetalt innen 30 dager for tilfeller der forbrukeren har kansellert kjøpet av reelle grunner. Returadresse: Se levering ovenfor.

Leveransgaranti 

Rawbike garanterer at de leverte varene i alle vesentlige henseender er i samsvar med publiserte spesifikasjoner, så vel som kundens ordre, og at varene er fri for produksjonsfeil eller andre feil ved levering.


Ved leveringsskade

Kunden plikter å sjekke at varene ikke er skadet ved levering. Hvis kunden oppdager skade på emballasje ved levering, må en varsling sendes direkte til godstransportøren eller leveringsstedet for å garantere leveringsskade. Varslingen må deretter sendes raskt til Rawbike senest to dager etter levering.


Ved feil levering

Kunden er forpliktet til å motta leveransen på leveringstidspunktet. Feil levering betyr feil farge, feil modell osv. Feil ved levering må rapporteres til Rawbike innen rimelig tid, men senest innen 7 dager. Ved feil levering har Rawbike rett til å forsyne kunden med et nytt produkt. Rawbike er ansvarlig for kostnadene for retur av varene som er levert på leveringstidspunktet. Produktet må deretter pakkes i originalemballasje og ubrukes. Kontakt Rawbike for returleveringsseddel på support@rawbike.se

Garantien inkluderer

  • Alle sykler har 2 års garanti på batteri, motor og ramme, 1 år på andre deler.
  • Garantien forlenges ikke ved utskifting av deler.
  • Garantien inkluderer for Rawbike å sende ut erstatningsdelene som er nødvendige for at kunden skal kunne erstatte delene på egen hånd eller i avtale med et verksted på et passende sted.
  • En erstatningsdel trenger ikke være ny, men må være i god stand. og minst tilsvarer den erstattede delen. 
  • Garanti inkluderer ikke kjetting, ledninger, dekk, slanger, skjermer, batterier (for foran og baklys), kjedebeskyttelse. Regelmessig avstemming eller justeringstiltak regnes ikke som mangler som justering av gir og bremser, eikespenning, stramming av løse skruer og muttere, normal slitasje.
  • Garantien dekker ikke mangler som har oppstått pga. f.eks feil montering, bruk, fuktighet, slitasje, modifisering av ramme eller elektrisk system, dårlig vedlikehold / vedlikehold, overbelastning eller ytre skader.
  • De gitte garantiene inkluderer ikke kompensasjon for direkte eller indirekte skader som Kunden har påført seg. håndteringsfeil
  • Garantien dekker ikke refusjon av kunden for montering / eller annen ulempe i form av kostnader eller arbeid som dette har måttet reparere / reparere syklusen.

Garantien dekker heller ikke mangler som ikke er relevante for sykkelens funksjon og bruk. MERK! Husk å sykle med omhu. Kraftige støt som fortauskanter, ujevnheter eller ujevne overflater kan skade sykkelen hvis du kjører vilkårlig. Kjøring gjentatte ganger med høye hastigheter over kanter og støt kan svekke rammen.

 

Andre garantibetingelser

Dato for mottak / faktura er gyldig som kjøpsdag. Hvis kunden ikke klager innen garantiperiodenes slutt, mister kunden retten til å påberope seg garantien. I tilfelle skade eller andre mangler i varen, er kunden forpliktet til umiddelbart å begrense ytterligere skader som kan oppstå ved fortsatt bruk. Der det er aktuelt, påberoper kunden seg garantiene Rawbike eier i samsvar med vilkårene her i retten til å avhjelpe feilene. I tilfeller hvor Rawbike ikke klarer å avhjelpe feilene innen 60 dager, skal kunden sammen med Rawbike avtale et passende oppgjør. Slikt oppgjør overstiger aldri det beløpet som kunden har betalt for varene.

Tvister

Tvister knyttet til tolkning eller anvendelse av disse garantibetingelsene skal i første omgang partene forsøke å løse etter avtale. Forbrukere kan henvende seg til forbrukerveiledningen eller ha en tvist med hovedklagenemnda. Tvister kan alltid prøves av en alminnelig domstol. Svensk lov skal gjelde ved anvendelse, tolking og påstand om alle rettigheter og plikter knyttet til kjøp av varene.

Taushetsplikt

Grunnleggende prinsipper Rawbike: 559095-6867, forplikter seg til å respektere og beskytte din personlige informasjon og personvern i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder.

Innsamling av informasjon

Rawbike tilbyr deg muligheten til å bestille produkter, komme med henvendelser eller registrere deg gjennom forskjellige nettsteder gjennom ulike typer tilbud. På disse nettstedene samler vi informasjon om navnet ditt, informasjon om hvordan du kan kontaktes og informasjon som er nødvendig for fakturering. Vi får også informasjon om forretningstransaksjonen og informasjon om betalingen din hvis du velger å betale med kredittkort.

Cookies

En cookie er en del av en tekst som kan plasseres i datamaskinens maskinvare med tillatelse fra deg. Hvis du godtar dette, vil nettleseren din legge teksten til en egen fil. Rawbike bruker cookie-filer for å lette analysen av trafikken på våre nettsteder ved å bli kjent med hvem som har besøkt et bestemt nettsted på et bestemt tidspunkt. Du kan spesifisere i nettleserinnstillingene om du godtar at informasjonskapsler er plassert hos deg eller ikke. Du kan også velge å slette cookie-filer som er plassert hos deg når som helst.

Sikkerhet

Rawbike beskytter din personlige informasjon gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. For å forhindre uautorisert tilgang og for nøyaktigheten av informasjonen, bruker vi enveiskryptering når vi behandler sensitiv informasjon, for eksempel informasjon om kredittkortnummer. Vår betalingspartner oppfyller sikkerhetskravene PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som er et globalt konsept for obligatoriske datasikkerhetsstandarder for kortinformasjonshåndtering, utviklet av betalingskortbransjen. Standarden gjelder alle som arbeider med betalingstransaksjoner for debetkort og kredittkort. Tilgang til din egen konto på Rawbike krever et personlig passord. Du er ansvarlig for å opprettholde passordet ditt slik at ingen uautorisert kan få tilgang til det.